WIELKIE ANTYFONY

18 grudnia 2004

Na kilka dni przed obchodem Tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Chrystusa zachęcam do wniknięcia w tzw. Wielkie Antyfony. Pojawiają się one w brewiarzu i w wersecie Alleluja od 17 grudnia. I tak po kolei aż po 23 grudnia mamy: Mądrość, Pan, Korzeń Jessego, Klucz Dawida, Wschód, Król i Emmanuel. Siedem tytułów mesjańskich, usiłujących wyrazić tajemnicę Mesjasza. Archetypiczne tytuły sięgające w historię wiary Izraelitów, ale też i odwołujące się do ludzkich pragnień – otrzymania mądrości (wiedzy, poznania), odkrycia sensu w słowach Pan i Król, zapatrzenia się we Wschód.

Chrystus to Ktoś oczekiwany, nie tylko w sensie wcześniejszych pokoleń. My dziś też jesteśmy czekającymi, choć zapewne współczesna lista tytułów, zrodzonych z naszych aktualnych oczekiwań, byłaby odmienna od brewiarzowej.

Ważna intuicja – kiedy nazywamy nasze pragnienia, wchodzimy w głębię spotkań z Chrystusem. Ponieważ On objawia się właśnie poprzez i w naszych pragnieniach. A Święto Bożego Narodzenia, pozwala dojrzeć te najważniejsze pragnienia, budzące się nieraz bardzo rzadko, nawet tylko raz w roku.

Itinerarium , , , , , , , , ,

Comments are closed.