CHRZEŚCIJAŃSTWO NIEMITYCZNE

Patron dnia dzisiejszego i inicjator tradycji (?) obdarowywania prezentami był biskupem żyjącym w IV wieku. Wiele o nim nie wiemy, ale za to jest sporo informacji legendarnych (patrz:www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_mikolaj.html)

Historia nie panuje nad ludzką wyobraźnią i łatwo przyjmuje fakty sensacyjne czy cudownościowe. Wciąż do rzeczywistej historii należy opis pierwszych chrześcijan: “Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących (…) nikt nie cierpiał niedostatku” (por. Dz 4, 32-34). Tę historię tworzyli ludzie przejęci miłością, aktywni i dynamiczni. Bierność następnych pokoleń grozi ryzykiem, że historia stanie się legendą.

Itinerarium

Comments are closed.