WANNA Z CHRYSTUSEM

kazanie na niedzielę 19 października AD 2003

W Kalkucie nad wanną, w której kąpano żebraków, owrzodziałych, zapuchniętych i zawszawionych, zbieranych z ulic miasta, Matka Teresa kazała umieścić napis: Oto ciało Chrystusa.

Błogosławiona Matko Tereso, módl się za nami!

 

Itinerarium

Comments are closed.