ŚWIĘTY FEMINIZM

Wczorajsza beatyfikacja Matki Teresy dowiodła, że Chrystus ma Twarz Kobiety. Tryumf Kobiety w obliczu Matki Teresy. Oblicze, które odsyła do dzieła, do miłości, która na ulicach Kalkuty dała nowe spojrzenie na żebraków, trędowatych i nędzarzy.

Nie jedźmy do Kalkuty, aby naśladować miłość Matki Teresy. Turystyka charytatywna byłaby wypaczeniem przesłania Świętej.

Cała rzecz w tym, że wycieczka do Kalkuty jest łatwiejsza niż ogarnięcie miłością tych, których teraz masz obok siebie. Problem nie tkwi w akcjach, które trzeba podjąć, ale w ruchu serca, które może obudzić się do miłości.

Itinerarium

Comments are closed.