WIZERUNEK

Kazanie na niedzielę 12 października AD 2003 – Dzień Papieski

Człowiek może objawiać Boga. Słowami, twarzą, gestami, pochyleniem nad granicą przejścia. Dlatego tak ważny jest Jan Paweł II.

 

Itinerarium

Comments are closed.