REQUIEM DLA NIEWIERZĄCYCH

Wierzyć. Najważniejsza sprawa a przynajmniej jedna z najważniejszych. I jak w przypadku innych spraw najważniejszych – niedoceniana.

Wydaje się, że są ważniejsze sprawy: co włożyć do garnka, jak związać koniec z końcem, jak dzieci uchronić od zła, skąd wziąć dodatkowe fundusze na kolejne wydatki. Co tam wierzyć, żyć trzeba jakoś.

Pomyłka! Wierzyć znaczy właśnie ustalić co jest możliwe a co nie. Ateizm zaczyna się wraz z ustaleniem, że coś jest niemożliwe. Wierzyć znaczy ustalać na nowo co warto robić, czym się zająć w pierwszym rzędzie, co w diabły rzucić, komu nagadać żeby mu w pięty poszło a kogo wspierać mięśniami i sercem.

Wierzyć to znaczy ustalić horyzont rzeczywistości, możliwej do zagospodarowania albo już albo wkrótce. Kto wierzy ma do czynienia z życiem i nieustannie poszerza jego granice. Kto nie wierzy sieje śmierć sobie i tym, z którymi graniczy.

Wierzysz – żyjesz, coraz bardziej i bardziej. Nie wierzysz – umierasz, coraz bardziej i bardziej.

 

Itinerarium

Comments are closed.