PRZEMIANA SŁABYCH W MOCNYCH

Kazanie na niedzielę 14 kwietnia 2024

ПЕРЕТВОРЕННЯ СЛАБКИХ НА СИЛЬНИХ

Проповідь на неділю 14 квітня 2024 року

Ewangelii nie pisali hipokryci, dlatego znajdziemy w nich opis zdrady Judasza, tchórzostwa św. Piotra i przerażenia pozostałych uczniów Chrystusa. Później, po uwierzeniu w Jego z martwych wstanie, większość uczniów staje się mężnymi bohaterami, powoli odmieniającymi oblicze świata.

Nie lękajmy się swoich słabości, upadków i grzechów, to jest prawda o nas. I prawdą jest także to, że możemy zostać przemienieni w ludzi mocnych, odważnych, silnych i radosnych. Wierzę i życzę każdemu z nas, aby tak się stało.

Ewangelia

Євангелія писали не лицеміри, саме тому ми знаходимо в них опис зради Юди, боягузтва святого Петра та жаху інших учнів Христа. Пізніше, повіривши в Його воскресіння з мертвих, більшість учнів стають доблесними героями, поволі змінюючи обличчя світу.

Не біймося своїх слабкостей, своїх падінь і гріхів, це правда про нас. І правда також і те, що ми можемо перетворитися на сильних, мужніх, потужних і радісних людей. Я вірю і бажаю кожному з нас, щоб це сталося.

Євангеліє

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.