KTO ZDRADZIŁ UKRAINĘ

A KOGO SOLIDARNOŚĆ ZOBOWIĄZUJE

ХТО ЗРАДИВ УКРАЇНУ

І КОГО ЗОБОВ’ЯЗУЄ СОЛІДАРНІСТЬ

Czy ta wojna długo jeszcze potrwa? – słyszę co rusz takie pytanie. I odpowiadam od razu, że chciałbym, aby skończyła się szybko, ale niestety potrwa długo. Wszystkie wojny 21 wieku trwają długo, dla przykładu te w Libii (domowa) i Syrii (domowa, ale z udziałem USA i Rosji) trwają już od 13 lat. Nic nie zapowiada bliskiego końca wojny w Ukrainie.

Wspomniane wyżej wojny całkowicie kompromitują instytucje międzynarodowe. ONZ należy czym prędzej zastąpić jakimś nowym pomysłem, ale skutecznym, bo dzisiaj działalność tego gremium raczej sprzyja bezkarnym agresorom. Unia Europejska jest na razie zlepkiem narodowych interesów różnych państw, bez jakichkolwiek narzędzi do obrony pokoju a tym bardziej do prowadzenia walki zbrojnej. Wydaje się, że jedynym mocnym graczem jest NATO, wydaje się, bo nigdy skutecznie nie zafunkcjonowało. Przy czym NATO to narzędzie amerykańskie i jego siły zostaną użyte tylko wtedy, gdy zagrożone będą interesy USA. A w Ukrainie nie są zagrożone.

Pamięć jeszcze mam dobrą, zarówno USA jak i Wielka Brytania oraz Rosja zobowiązały się 30 lat temu, w Budapeszcie, że niepodległość i suwerenność Ukrainy jest zagwarantowana. Kilka punktów z tamtego memorandum wklejam na końcu wpisu.

Jest też aż nader oczywiste, że wszelkie konflikty pomiędzy Polską a Ukrainą, są na rękę Rosji i tylko słabości polskich  służb zawdzięczamy, że dotychczas nie znaleziono rosyjskich macek.

Wsparcie Ukrainy, w którym uczestniczę i do którego każdego z was zachęcam, jest sprawą polskiego honoru i zmysłu obronnego. Drugi argument jest zrozumiały, im dalej od Rosji, tym bezpieczniej. Drugi może nie przypaść do gustu niektórym. Nie zostawia się sąsiadów, jeżeli grozi im śmierć lub kompletna zapaść. Przyznam szczerze, jestem zażenowany kłótnią o zboże i kurczaki z Ukrainy, zażenowany postawą i polskiej i ukraińskiej strony. Przynajmniej, jeśli chodzi o nas, solidarność zobowiązuje.

Z zadowoleniem przyjmując przystąpienie Ukrainy do Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej jako Państwa Nienuklearnego,

Mając na uwadze zaangażowanie Ukrainy w eliminację broni jądrowej z jej terytorium w określonym terminie,

Zauważając zmiany w sytuacji bezpieczeństwa światowego, obejmujące zakończenie zimnej wojny, które doprowadziły do powstania warunków do głębokiej redukcji sił nuklearnych,

Potwierdzają co następuje:

1. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki potwierdzają swoje zaangażowanie, zgodnie z zasadami Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w poszanowanie niezależności i suwerenności istniejących granic Ukrainy;

2. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki potwierdzają swoje zobowiązanie do powstrzymania się od stosowania groźby lub użycia siły przeciw integralności terytorialnej bądź politycznej niezależności Ukrainy, i że żadna broń w ich posiadaniu nigdy nie zostanie użyta przeciw Ukrainie, chyba że w samoobronie lub w przypadkach zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych;

3. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki potwierdzają swoje zaangażowanie, zgodnie z zasadami Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w powstrzymanie się od przymusów ekonomicznych zmierzających do podporządkowania swoim własnym interesom realizacji przez Ukrainę praw nieodłącznie związanych z jej suwerennością aby w ten sposób osiągnąć korzyści jakiegokolwiek rodzaju;

4. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki potwierdzają swoje zaangażowanie w poszukiwanie natychmiastowych działań Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych celem dostarczenia pomocy Ukrainie, jako Państwu Nienuklearnemu stronie Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej, gdyby Ukraina stała się ofiarą aktu agresji lub obiektem groźby agresji, w których stosowana jest broń jądrowa;

Чи довго ще триватиме ця війна? – Я чую це питання час від часу. І одразу відповідаю, що хотілося б, щоб вона закінчилася швидше, але, на жаль, це займе багато часу. Всі війни 21-го століття тривають довго, наприклад, війни в Лівії (громадянська) і Сирії (громадянська, але з участю США і Росії) тривають вже 13 років. Ніщо не віщує швидкого закінчення війни в Україні.

Вищезгадані війни повністю дискредитують міжнародні інституції. ООН має бути якнайшвидше замінена якоюсь новою ідеєю, але ефективною, оскільки сьогодні робота цього органу має тенденцію до безкарного сприяння агресорам. Європейський Союз наразі являє собою сплав національних інтересів різних держав, не маючи жодних інструментів для захисту миру і тим більше для ведення збройної боротьби. Єдиним сильним гравцем, здається, є НАТО, оскільки воно ніколи не функціонувало ефективно. Водночас, НАТО – це інструмент США, і його сили будуть використані лише тоді, коли інтересам США буде загрожувати небезпека. А в Україні їм нічого не загрожує.

Наскільки я пам’ятаю, і США, і Великобританія, і Росія взяли на себе зобов’язання 30 років тому в Будапешті гарантувати незалежність і суверенітет України. Я вставляю кілька пунктів з цього меморандуму в кінці цього допису.

Також цілком очевидно, що будь-який конфлікт між Польщею та Україною вигідний Росії, і ми завдячуємо лише слабкості польських служб тим, що російські щупальця досі не пробралися в Україну.

Підтримка України, в якій я беру участь і до якої закликаю кожного з вас, є справою польської честі і почуттям оборони. Другий аргумент зрозумілий: чим далі від Росії, тим безпечніше. Другий аргумент може комусь не сподобатися. Ніхто не покидає своїх сусідів, якщо їм загрожує смерть або повний крах. Чесно кажучи, мене бентежить сварка через зерно і курей з України, бентежить ставлення до неї як польської, так і української сторони. Принаймні, що стосується нас, то солідарність зобов’язує.

Вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерної держави,

відзначаючи зобов’язання України ліквідувати ядерну зброю зі своєї території до визначеної дати,

відзначаючи зміни у глобальній безпековій ситуації, включаючи закінчення “холодної війни”, які створили умови для глибокого скорочення ядерних сил,

підтверджуємо наступне:

1. російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують своє зобов’язання, відповідно до принципів Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі, поважати незалежність і суверенітет існуючих кордонів України;

2. російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують своє зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, а також те, що жодна зброя, якою вони володіють, ніколи не буде використана проти України, окрім як для самооборони або у випадках, передбачених Статутом Організації Об’єднаних Націй;

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують своє зобов’язання, відповідно до принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі, утримуватися від економічного примусу, спрямованого на підпорядкування власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, з метою отримання вигод будь-якого роду;

(4) Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують своє зобов’язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй з метою надання допомоги Україні, як неядерній державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об’єктом загрози агресії із застосуванням ядерної зброї;

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.