BRAWO VADIM!

ВАДІМУ БРАВО!

BRAVO VADIM!

Wtorek 17 października 2023

Вівторок, 17 жовтня 2023 року

Tuesday, October 17, 2023

Celowo nie pisałem wczoraj, bo połowa Polaków była sfrustrowana a połowa szczęśliwa, z powodu wyniku wyborów. A już cała piłkarska Polska przeklinała naszych futbolistów po tragicznej postawie w meczu z Mołdawią (cudowny kraj ze znakomitymi winami!).

Na zdjęciu w dzisiejszym wpisie jest Vadim, spotykam go już od ponad roku w tym samym miejscu, na Placu Sobornym we Lwowie, w pobliżu dawnego kościoła i klasztoru bernardynów. Zawsze czyta jakąś książkę. Obecnie tę na drugim zdjęciu – nie podejmuję się tłumaczenia, ale może ktoś z moich ukraińskich czytelników rozpoznaje co to za dzieło.

I może o to chodzi w życiu, aby pomimo polityki, padającego deszczu i niskiego ciśnienia, pomimo szaleństwa zakupów, braku pieniędzy albo ich nadmiaru, aby pomimo wszystko robić to, co dla nas najważniejsze. Brawo Vadim! Będę Cię naśladował! I  Wam życzę, abyście odkryli to, co najważniejsze i tylko to robili.

Намірено не писав вчора, оскільки половина поляків була роздратована, а половина щаслива через результати виборів. А вже уся футбольна Польща лихословила наших футболістів за жахливий виступ у матчі проти Молдови (дивовижна країна з чудовими винами!).

На фото в сьогоднішньому записі – Вадим, я зустрічаю його вже більше року в тому ж місці, на Соборній площі у Львові, поблизу колишньої церкви та монастиря бернардинів. Він завжди читає якусь книгу. Зараз це книга на другому фото – я не берусь перекладати, але можливо, хтось із моїх українських читачів розпізнає, що це за твір.

І можливо, саме це і є життя, незважаючи на політику, дощ, низький тиск, шаленства покупок, на відсутність грошей або їхню надмірність, робити все-таки те, що є найважливішим для нас. Браво, Вадим! Я буду Тебе наслідувати! І бажаю вам відкрити те, що є найважливішим, і робити лише це.

I purposely did not write yesterday, as half of the Polish people were frustrated and half were happy because of the election result. And already every football fan in Poland was cursing our players after the tragic attitude in the match against Moldova (a wonderful country with excellent wines!).

The photo in today’s post shows Vadim, I’ve been meeting him for more than a year in the same place, Soborny Square in Lviv, near the former Bernardinian church and monastery. He is always reading some kind of book. Currently the one in the second photo – I don’t undertake to translate it, but maybe one of my Ukrainian readers recognizes what it is.

And maybe that’s what life is all about, to do what’s most important to us in spite of politics, rain and low pressure, in spite of the shopping frenzy, the lack of money or its excess, in spite of everything. Bravo Vadim! I will do as you do! And to you, dear Reader, I wish you to discover what the most important thing for you is – and to do it as well.

Dziękuję Helenie i Maciejowi za wersję ukraińską i angielską.

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.