CODZIENNIE PRZYLGNĄĆ DO MIŁOŚCI Piątek 12 lipca 2019

Nie wiem jak jest teraz z pacierzem, dawniej odmawiano w nim Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga, Dziesięć Przykazań Bożych, Aniele Boży i przykazanie miłości – Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Codzienne przypomnienie o tej trojakiej miłości ma wielki sens, bo wciąż cisną nam się w myśli i serca różne fałszywe miłości. Jak codziennie wdychamy powietrze, jemy chleb i pijemy wodę, tak też dobrze jest, dla duchowego wzrostu, codziennie przylgnąć do miłości. Miłości do Boga, ludzi i do siebie samego.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.