CICHA WIARA Środa 10 lipca 2019

Spotykam ludzi, którzy wierzą w Boga i próbują Go kochać. Nie mówią o tym, nie afiszują się i nie chwalą.

Wstają rano do swoich obowiązków, jeżdżą ostrożnie samochodami, nie piszą wrogich komentarzy w Internecie, modlą się pokornie, zawsze dokładają złotówki do dobrych dzieł.

Cicho strzegą swojego skarbu wiary, która daje im szczęście i nadzieję wiecznego życia.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.