POZWÓL MI SPRÓBOWAĆ JESZCZE RAZ Kazanie na 3 Niedzielę Wielkiego Postu 24 marca 2019

Rozmawiałem kiedyś ze studentką biologii , która skarżyła się, że pisze pracę magisterską o łosiach, choć w życiu żadnego nie widziała. Pocieszałam ją, że powiedziałem w życiu setki kazań o Panu Bogu choć także nigdy Go nie widziałem. W przeciwieństwie do łosi, które owszem spotykam od czasu do czasu (patrz zdjęcie). Pewność istnienia Pana Boga mam jednak taką samą jak w przypadku łosi.

Próbuję się nawracać nie z powodu jakichkolwiek nadzwyczajnych zdarzeń. Wierzę w słowa Chrystusa i Jego wezwanie do nawrócenia. Każdy z nas wie, jak i z czego się ma nawracać. Oby nam wystarczyło czasu.

Za cztery miesiące minie 25 lat od śmierci Ryszarda Riedla, twórcy „Dżemu” i jego niezapomnianej pieśni – „Modlitwa III. Pozwól mi”. Właściwie to w tej kompozycji Riedel wyśpiewał najlepsze kazanie do dzisiejszej Ewangelii.

LITURGIA SŁOWA

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». 

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 

Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

(Łk 13,1-9)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.