ŚWIĘCI WSPIERAJĄ NAS ZZA WSCHODNIEJ GRANICY

Słowo na św. Kazimierza poniedziałek 4 marca 2019

Patron dzisiejszy, św. Kazimierz, ma pod swoją opiekę tę Polskę, która pozostała po drugiej wojnie nad Niemnem i Wilejką, patronuje też Litwie, naszej siostrze od lat 450 (po Unii w Lublinie, 1569). Jego relikwie nawiedzić możemy – powinniśmy – w wileńskiej katedrze.

Wśród innych patronów dawnej, kresowej Polski, jest św. Andrzej Bobola, męczennik, którego relikwie po perypetiach znajdują się dzisiaj w Warszawie. Relikwie św. Jozafata Kuncewicza, także po latach zawieruch, trafiły w końcu do Rzymu, choć ich właściwe miejsce jest w Połocku na Białorusi. W Nowogródku godne nawiedzenia jest miejsce męczeńskiej śmierci 11 nazaretanek, od ub. roku tamtejszy kościół p.w. Przemienienia Pańskiego ma status sanktuarium, to także Białoruś dzisiaj. Słonim, również na Białorusi, gdzie męczeńsko zginęła jedyna lubelska męczenniczka, bł. Marta Kazimiera Wołowska (nie zachowały się jej szczątki doczesne) jest ważnym miejscem świadectwa wielkości Polski i Polek.

Piszę o tych zapomnianych nieco polskich świętych z nadzieją, że w czasie odgruzowywania pamięci o heroicznych Polkach i Polakach, z dumą przywołamy postaci z dawnej Polski. A wierząc w wyznawane co niedzielę „świętych obcowanie”, wiem, że Oni stale nas wspierają.

Postać św. Kazimierza za brewiarz.pl –

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-04a.php3

Na zdjęciach – katedra wileńska z relikwiami św. Kazimierza i sanktuarium nazaretanek w Nowogródku.  

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.