ZACHĘTA DO WAKACJI Z BOGIEM

Piątek 22 czerwca 2018 Może na wakacje dewiza z dzisiejszej Ewangelii jest mało powabna. Nachalna propaganda letnich szaleństw przykryje jakąkolwiek chęć gromadzenia skarbów w niebie.

Są jednak ludzie – radzę o tym pomyśleć – aby urlop spędzić z Bogiem. To stosunkowo tania wersja wakacji. Wystarczy zaopatrzyć się w Biblię, najlepiej tzw. poznańską (czyli opatrzoną bardzo dobrymi komentarzami) i znaleźć kilka dni w ciszy, na przykład w najbliższej Wólce, gdzie noclegi są dużo tańsze niż na riwierach a posiłki stukrotnie zdrowsze. Dobrze także mieć ze sobą ołówek lub długopis (o ile Biblia jest naszą własnością). Poniżej zamieszczam – moim zdaniem – jedną z bardziej owocnych form zbierania skarbów w niebie.

 1. 1. Ponieważ od lat promuję tę medytację, pożyczyłem ongiś swoją Biblię Poznańską. Nie wróciła do mnie jak dotąd.
 2. 2. Uprzejmie proszę nie nadsyłać mi żadnych fotek z riwier i tym podobnych nudów.  

MEDYTACJA SULPICJAŃSKA –  METODA

Propozycja, którą Ci przedstawiamy – medytacja sulpicjańska – ułatwi Ci zaprzyjaźnienie się z Chrystusem poprzez Jego Słowo. Właściwie przeprowadzo­na medytacja pozwala na głębokie wewnętrzne spotkania z Nim. Potrzebne jest jed­nak postępowanie według odpowiedniej metody. Dokładnie zapoznaj się z przed­stawionymi niżej wskazówkami i za każdym razem stosuj je podczas medytacji, a zobaczysz, że pozwoli Ci to na głębsze ukochanie Chrystusa i zmianę swojego życia. Proponowana metoda wymaga poświęcenia przynajmniej 20-30 minut. Nazwa – medytacja sulpicjańska, wywodzi się od miejsca, gdzie się narodziła

UWAGI PRAKTYCZNE

 1. Wybierz sobie miejsce, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał i gdzie będzie moż­liwie cicho.
 2. Usiądź wygodnie lub jeśli wolisz, spaceruj w miejscu, w którym mógłbyś się skupić.

PRZYGOTOWANIE

 1. Uświadom sobie OBECNOŚĆ CHRYSTUSA przy Tobie. Możesz to zrobić w pro­stych słowach: „Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś teraz przy mnie, że chcesz do mnie mówić, że mnie kochasz i przychodzisz do mnie.”
 2. AKT SKRUCHY – przeproś za swoje grzechy, niewierność. To pozwoli Ci na oczyszczenie serca i głębszy kontakt z Chrystusem. Możesz to zrobić własnymi słowami lub użyć którejś ze znanych formuł: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…” (ze Mszy Św.) albo „Akt żalu” („Ach żałuję za me złości…”).
 3. WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. Proś Ducha Świętego o światło dla zrozumienia słów, które będziesz poznawał. Uczyń to własnymi słowami albo przy pomocy np. takiej modlitwy: Duchu Święty Boże, napełnij mnie swoim światłem, abym mógł zrozumieć, pokochać i wypełnić wszystkie słowa, jakie kierujesz do mnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

To wszystko zajmie Ci  3 do 5 minut. Następnie przechodzisz do właściwej medytacji.

 

 1. ETAP – JEZUS PRZED OCZYMA (adoracja)
 2. Przeczytaj powoli wskazany tekst.
 3. Odpowiedz na pytania: – co Jezus uczynił? – jak się zachował? – co powiedział? – co uczynili i mówili inni bohaterowie tekstu?
 4. Spróbuj sobie całą scenę wyobrazić – miejsce, czas, przedmioty, ludzi, ich twa­rze i reakcje. Odkryj, co On zrobił, powiedział, czego dokonał. Skup się na Jego działaniu i słowach, podziwiaj i adoruj Go, za wszystko, co w Nim odkryłeś.

 

 

 

 

 1. ETAP – JEZUS W SERCU (komunia)
 2. Rozpocznij teraz swoją wewnętrzną modlitwę. Zwracaj się bezpośrednio do Jezu­sa – np. „Panie Jezu, który…”. Proś Go, aby zaszczepił w Tobie to, co widziałeś w Nim – Jego słowa i zachowania.
 3. Powiedz Mu o swoich myślach i odczuciach, jakie w Tobie powstały. Powiedz Mu, jak oceniasz swoje życie i postępowanie, co chcesz zmienić w sobie, w sto­sunku do innych ludzi, wobec Niego. Nie zatrzymuj się jednak na swoich odczuciach, nie rozdrapuj przeszłości, ale staraj się ciągle rozmawiać z Jezusem.
 4. Rozmawiaj z Chrystusem powoli, nie spiesząc się. Możesz wracać do niektórych zdań z tekstu, powtarzając je, aby zakorzeniły się w Twoim sercu.

III. ETAP – JEZUS W RĘKACH (współpraca)

 1. Wobec Chrystusa podejmij PRAKTYCZNE POSTANOWIENIE. To, co widziałeś w modlitwie wewnętrznej, spróbuj wprowadzić od tej chwili w swoje życie. Swoje postanowienie zapisz (dyskretnie, aby nikt do tego nie miał dostępu) i wracaj do niego w ciągu dnia. Pamiętaj, aby postanowienie było jak najbardziej konkretne i dotyczyło określonych zmian w Twoim życiu.
 2. DZIĘKCZYNIENIE. Swoimi słowami podziękuj za obecność Chrystusa, za to, co poznałeś w czasie medytacji.
 3.  Modlitwa do Matki Bożej (własnymi słowami lub np. „Pod Twoją obronę…”) –    aby Ona chroniła i ogarniała swoim wstawiennictwem owoc naszej modlitwy.
 4. Podczas Rachunku Sumienia (wieczorem) zadaj sobie pytanie jak zrealizowałeś w ciągu dnia swoje postanowienie.

Propozycje tekstów do medytacji:   Ewangelia  wg św. Mateusza:

 • Kuszenie Jezusa 4, 1 11
 • Setnik z Kafarnaum 8, 5 – 13
 • Uciszenie burzy 8, 23 – 27
 • Powołanie Lewiego 8, 9 – 13
 • Córka Jaira 9, 18 – 26
 • Posłanie Apostołów 10, 1 – 16
 • Przypowieść o siewcy 13, 1 – 23
 • Odrzucenie w Nazarecie 13, 53 – 58
 • Rozmnożenie chleba 14, 13 – 21
 • Jezus chodzi po jeziorze 14, 22 – 33
 • O naśladowaniu Jezusa 16, 24 – 28
 • Przemienienie Jezusa 17, 1 – 8
 • Spotkanie z bogatym młodzieńcem 19, 16 – 22
 • Niewidomi pod Jerychem 20, 29 – 34
 • Uczta 22, 1 – 14
 • O pannach głupich i mądrzejszych 25, 1 – 13
 • Z czego będziemy sądzeni? 25, 31 – 46
 • Eucharystia 26, 26 – 30
 • Ogrójec 26, 36 – 46
 • Zmartwychwstał 28, 1 – 20

 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.