PRACUJCIE W NIEDZIELE!

Kazanie na 9 Niedzielę Zwykłą 3 czerwca 2018  W starożytnym Izraelu w dniu szabatu nie wolno było zapalać ognia, zbierać drewna czy przygotowywać posiłków. Najbardziej radykalną karą za złamanie szabatu było ukamienowanie. W czasie tzw. wojen machabejskich wierni tradycji  żołnierze zaprzestawali walki w szabat, przez co wielu z nich ginęło z rąk wrogów. Woleli umrzeć bez grzechu i z zachowaniem prawa Bożego niźli łamiąc je i ocalając życie. Oto ich argumentacja i skutek: „Umrzyjmy wszyscy z czystym sumieniem! Niebo i ziemia są naszymi świadkami, że wy niesprawiedliwie nas mordujecie”. Natarli [tamci] na nich w czasie walki [prowadzonej] w szabat, tak że zostali oni pozabijani, a także ich żony, dzieci – blisko tysiąc ludzi – i bydło. (1 Mch 2,37)

W czasach Bolesława Chrobrego, kilku jego wojów, uzbrojonych w maczugi, wybijało zęby przyłapanym na jedzeniu mięsa w dni postne. Często, po takiej karze, delikwenci zdolni byli przyjmować tylko płyny i bez problemu zachowywali już kościelne nakazy.

Dziś w Polsce toczy się dyskusja nad zakazem handlu w niedziele. Bez sensu jest zarówno zakaz jak i ewentualny nakaz handlu. Niezbyt fortunne było także popieranie zakazu przez niektóre środowiska kościelne. Mam nadzieję, że do czasów kamienowania i maczug nie wrócimy. Cokolwiek jest wymuszane prawem i karą, może odrzucać od Pana Boga.

Trzecie przykazanie Boże, o świętowaniu Dnia Świętego, następuje po dwóch pierwszych, które wzywają do uznania Pana Boga za Najwyższego i Jedynego. W Katechizmie Kościoła Katolickiego, 10 Bożych Przykazań poprzedzonych jest – dzięki Bogu! – wezwaniem do zachowania przykazania miłości Boga i bliźniego. Kiedy ktoś wierzy i próbuje kochać Pana Boga, nie zbezcześci Dnia Świętego.

Pan Jezus w szabat pracował, za to Go zresztą (między innymi – patrz końcówka dzisiejszej Ewangelii) uśmiercono. Pracował tak, by Jego praca dawała dobro, zdrowie, szczęście i radość innym. Dlatego wzywam, naśladujcie Pana Jezusa, pracujcie w niedziele – dawajcie ludziom chleb, dawajcie radość i nadzieję, zmęczcie się miłością. Tak uświęcicie Dzień Pański i Pana Boga rozradujecie!

 

LITURGIA SŁOWA

 

 

 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. (Mk 2,23 – 3,6)

 

I jeszcze Pierwsze Czytanie:

Tak mówi Pan:

«Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga twego.

Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.

Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu». (Pwt 5,12 – 15)

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.