KTO ŚMIERCI SIĘ NIE BOI

Czwartek 22 marca 2018 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,25 – 27)

Jan jest jedynym Apostołem, który pozostał do końca z Jezusem, być może dlatego napisana przez niego Ewangelia oraz trzy listy, są przepełnione opowieściami o miłości, z kluczowym odkryciem, że „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1J 4,16). Może dopiero widok umierającego Syna Bożego pozwolił mu zrozumieć, że wszystko zależy od miłości.

I zapisał prawdy, dziś pomijane, że bez miłości nie da się poznać Boga ani przejść do życia wiecznego. To wszystko znajdziemy w jego pierwszym liście, polecam do lektury, wystarczy 15 minut.

Ja tylko dodam, że kto się boi śmierci, będzie zawsze walczył o siebie i nie pójdzie za miłością. Ten, kto śmierci się nie lęka, będzie żył według miłości, pójdzie jej drogą nawet na śmierć (bo i tak miłość ją pokona), będzie też żył wiecznie.

 

Ps. Na marcowe dni Wielkiego Postu proponuję, abyśmy przyjrzeli się ludziom, którzy pojawiają się wokół Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia. Ewangelie wyliczają w sumie kilkadziesiąt osób, niektóre są powszechnie znane (Piłat, Judasz, Maria), inne są na drugim czy trzecim planie, są też grupy – „tłum”, „naród”. Duchowieństwo, politycy, inteligencja, kompani Jezusa, Jego rodzina, znajomi, przypadkowi ludzie, tchórze, błazny, cała galeria.

Wczytując się w ich zachowania i słowa, odnajdziemy – pomimo upływu prawie dwóch tysięcy lat – postawy bardzo podobne do współczesnych. Co więcej, myślę, że możemy też dowiedzieć się czegoś o sobie. Zaprezentuję 24 postaci i grupy ludzi do 28 marca włącznie, z wyjątkiem niedziel i Triduum Paschalnego (29-31 marca).

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.