SIOSTROM ŁOTRZYCOM I BRACIOM ŁOTROM NA POCIECH

Wtorek 20 marca 2018 Razem z Jezusem ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». (Mk 15,27 i Łk 23,39)

Dobrze znamy historię Dobrego Łotra, czczonego w Kościele jako pierwszego świętego, na tak zwanego „Złego Łotra” patrzymy z politowaniem i niechęcią. Szkoda, bo to jednak on jest naszym najlepszym kumplem i naśladujemy go bardzo często.

Najpierw zwróćmy uwagę, że Jezus wcale nie gani ani nie beszta tego łotra, wchodzi tylko w dialog z drugim. I nie wiemy który z nich wisi po której stronie (wbrew tym, którzy złego chcą widzieć po lewej – wiadomo, że lewica ma dalej do Pana Jezusa). Znając poczucie humoru Pana Jezusa i rozmach Jego Miłosierdzia, tzw. Zły Łotr, mógł pójść do Raju „jutro”, podczas gdy Dobry od razu „dziś”.

My, naśladując Złego Łotra, najczęściej mówimy: „Panie Jezu, jeżeli jesteś, przywróć mi zdrowie … ocal od bankructwa … oddal nieszczęście …” Zły Łotr, który wcale nie jest zły, to racjonalista, zdrowo używający rozumu – „Jeżeli jesteś Bogiem, to zrób coś! Dla siebie i dla nas”. Ponadto, ten Zły Łotr, jest altruistą, prosi za siebie i drugiego łotra. Dobry zaś, egoista, mówi – o czym więcej jutro – „Jezus wspomnij na mnie …”, o koledze już nie pamięta.

Drodzy bracia Łotry i drogie siostry Łotrzyce, mamy szansę! Bylebyśmy pamiętali o innych, za nich walczyli. Dziś czy jutro, nie takie ważne, ważne by blisko Pana Jezusa!

Itinerarium

1 response to SIOSTROM ŁOTRZYCOM I BRACIOM ŁOTROM NA POCIECH


  1. Pingback: Ja, zła łotrzyca… – ocalić – od –zapomnienia

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.