NIECH TO ŚWIĘTO NAS ZBUDZI

Kazanie na Święto Chrztu Pańskiego Niedziela 7 stycznia 2018 Może nie znamy lub nie pamiętamy daty naszego chrztu, to nawet nie takie ważne. Chrzest to znak, że nie jesteśmy byle kim, jesteśmy córkami i synami samego Boga.

O ile z faktu bycia człowiekiem wynika nasza godność, to, że nie wolno nas bić, okłamywać, okradać (i my tego nie możemy robić innym), o tyle z chrztu płynie zobowiązanie do bezwarunkowej miłości, do noszenia innych, kiedy nie dają rady sami. Aż do oddania życia za drugiego. To niech to Święto dzisiejsze zbudzi nas do Bożej miłości.

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

(Mk 1, 7 – 11)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.