POLSKA NA BRUKU

Czwartek 15 września 2011

 

 

Nie wiem jak będzie dalej jesienią z rodzinami, które zalegają z różnych powodów z czynszami. Odpowiednia ustawa umożliwia eksmisję na bruk takich osób, bez zapewnienia jakichkolwiek innych lokali. W Poznaniu – jak wyczytałem – rozpoczęła się eksmisja ponad 300 rodzin. Niektóre z nich zostaną umieszczone w schroniskach dla bezdomnych (gdzie zresztą nikt ich nie chce).

Rozumiem problemy właścicieli mieszkań z kłopotliwymi lokatorami, nie uiszczającymi w terminie opłat. Jest to jakiś szkopuł.

Nie rozumiem jednak państwa polskiego, które pozwala wyrzucić na bruk rodziny wielodzietne, niepełnosprawnych, kobiety w ciąży i matki z małymi dziećmi, a takie osoby były wśród eksmitowanych w Poznaniu. Zajrzałem do konstytucji naszego państwa, gdzie czytam w artykule 75:

Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Okrutna jesień przed nami, w Warszawie na bruk pójdzie kilka tysięcy osób, nie wiem ile w innych miastach. Jesteśmy dość bogatym państwem, w którym bez większych wysiłków można inaczej rozwiązać kwestię mieszkań. Potrzeba nam tylko trochę bardziej sensownie myślących zarządców. I zdecydowanie bardziej wrażliwych.

 

Itinerarium , , , , , , , ,

Comments are closed.