UCIESZENIE BOGA

Sobota 30 lipca 2011

Do głowy nam nie przychodzi, że można ucieszyć Boga. Może przez dodatkową litanię albo koronkę? Jakiś ekstra post albo pielgrzymka? Nie wiem.

Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę (List do Hebrajczyków).

Dwadzieścia wieków temu ktoś tak napisał i uznano to za Pismo Święte. W ogóle Pismo Święte powstawało – także – przy okazji uczt i serdecznych dialogów.

Cieszy się Bóg z naszych dobrych spotkań z ludźmi, rozmów, żartów, grillów i głośnych piosenek. Weekend z ludźmi, dla ucieszenia Boga.

Itinerarium , , , , ,

Comments are closed.