Z PASTUCHA OŚLIC NA KRÓLA

Sobota 11 czerwca 2011

 

 

Kisz był synem Abiela, Abiel synem Serora, Seror synem Bekorata, Bekorat synem Afijacha, Afijach synem Beniamina. Synem Kisza był Saul, pierwszy król biblijnego Izraela. Nic nie zapowiadało jego pięknej (choć także tragicznej) roli w historii narodu wybranego, można o tym poczytać choćby w księgach Samuela.

Kiszowi zaginęły oślice, na ich poszukiwanie wysłał syna Saula. Podczas tej wyprawy Saul został namaszczony na króla, co wiązało się z podjęciem wielu krwawych wojen z wrogami, zakończonych ocaleniem narodu izraelskiego. Historia zna wiele podobnych zdarzeń i może nie ma w niej nic nadzwyczaj oryginalnego. W historii Saula ważną rolę odgrywa jednak Duch Święty i na dzień przed Jego Zesłaniem przypominam o tym.

Czyż ja nie jestem Beniaminitą – z jednego z najmniejszych pokoleń izraelskich, a ród mój czyż nie jest najniższy ze wszystkich rodów pokolenia Beniamina? – broni się przed trudną misją. Co odmienia tego wątpiącego w swoje siły pastucha oślic? Opanuje cię Duch Pański i staniesz się nowym człowiekiem – słyszy. A potem ta zapowiedź spełnia się – opanował go Duch Boży i Bóg zmienił jego serce.

Mamy prawo bać się nowego w naszym życiu i wątpić w niezwykłe role do odegrania choćby w małych historiach. Oślic co prawda nie pasiemy, jesteśmy tylko średnimi studentami, zwykłymi księżmi, umiarkowanie szczęśliwymi małżonkami i normalnymi ludźmi. Lęki przed nowymi wyzwaniami, niepewne spojrzenie w przyszłość i częste poczucie bezradności stanowią treść naszego codziennego doświadczenia.

Czy ja nie jestem przeciętnym człowiekiem, słabym, chwiejnym i pełnym obaw? Co ja mogę zrobić? Tak myślisz. Tak myśli większość z nas. I dlatego jutrzejsze święto jest dla ciebie. Opanuje cię Duch Pański i staniesz się nowym człowiekiem!

Itinerarium , , , , , , , ,

Comments are closed.