UWESELENIE

Środa 11 maja 2011

Pewnie jak każdy potrzebuję niekiedy dobrej rady. Roztropność przydaje się codziennie. Mądrość, niedoceniana dziś, pomaga mi żyć z sensem. Nie ukrywam, że czasem choruję, a zdrowie daje zadowolenie.

Chciałbym być sprawiedliwy i wierny, pełen radości i wolny od strapień.

Dlatego w maju (i nie tylko) mówię:

Matko dobrej rady, módl się za nami
Panno roztropna, módl się za nami
Stolico mądrości, módl się za nami
Uzdrowienie chorych, módl się za nami
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami
Panno wierna, módl się za nami
Przyczyno naszej radości, módl się za nami
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami

A na końcu dodaję:

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Itinerarium , , , , , , ,

Comments are closed.