HYMN O MIŁOŚCI

Znamy hymn o miłości św. Pawła, z pierwszego Listu do Koryntian (załączam niżej).

1 Kor 13, 11 – 13

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
8 Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
9 Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

 

DOPISANA ZWROTKA

Hmm, podejmę wyzwanie. Dopiszę zwrotkę, którą Paweł pominął .

Miłość motywuje, dodaje odwagi i wskazuje cel w życiu.
Miłość daje odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania, pomaga w
największych problemach i ciągnie w górę, gdy się potykamy.
Miłość ma czasem problemy z cierpliwością i zazdrością.
Miłość strzela focha raz na jakiś czas i czasem zrobi scenę.
Miłość nie umie długo się gniewać.
Miłość wie, co znaczy słowo “przepraszam”.
Miłość marznie z nami podczas długich spacerów.
Miłość czule pisze do nas w sms-ach.
Miłość puka w nasze okno i przynosi pączki na osłodę.
Miłość ma czas na plotki z rodzicami.
Miłość nie szydzi z innymi, gdy pijak się przewrócił, ale pomaga mu wstać.
Miłość nie ma w swoim słowniku stwierdzenia: “nie interesuje mnie to”.
Dopóki miłość nie jest naszym number one będzie nam brakowało i
szczęścia i celu i zrozumienia sensu życia.
A z Miłością nawet kawa/herbata/piwo/wódka smakuje inaczej 🙂

 

Krystyna z ciepłowni, lat 46 .

 


NAJWAŻNIEJSZA , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.