ŻEBY UFAĆ

Czwartek 17 marca 2011

Modlić się trzeba bardzo wytrwale i mocno ufać. Sara była młodą Żydówką i tak jak wielu jej rodaków znalazła się podczas wojny w obozie, na Majdanku. Była „przechrztą”, kilka lat przed wojną ochrzciła się w Kościele katolickim. Ale chrzest, jak wiemy, zmienia wnętrze człowieka a nie rysy twarzy. Kiedy już siedziała w transporcie do obozu, polska znajoma wcisnęła jej medalik z Matką Boską. W baraku modliła się i do swojego „dawnego Boga” i do „nowego”, żeby przeżyć, ocaleć.

Esesmanka z pejczem poganiająca Żydówki w drodze do komory gazowej, z wściekłością wyciągnęła ją z szeregu. Najpierw mocno uderzyła w twarz, a potem rozchylając mundur, pokazała na medalik na swojej szyi. Sara wróciła do baraku. W dwa miesiące później, jeden z lublinian, wywiózł ją z obozu do miasta w beczce po fekaliach. Przeżyła.

Eitan, również młody i pobożny Żyd, modlił się codziennie, żeby przeżyć i ocaleć. Miał najpierw sporo szczęścia, bo trafił do grupy pracy i chodził zdaje się do cukrowni. Głód był wielki, więc wracając w kolumnie z pracy, Eitan schylił się i podniósł buraka, z zamiarem przeniesienia do obozu. Jeden z kapo (też Żyd) zaczął go walić kolbą karabinu po plecach i głowie.  Eitan skonał na drodze, przytulony do buraka.

Modlić się trzeba wytrwale i mocno ufać.

LITURGIA SŁOWA
Czytanie z Księgi Estery.

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci.
I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła:
„Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków ich na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy.
Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi. Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą.
Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko”.

Oto słowo Boże.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 51,12a.14a)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i przywróć mi radość z Twojego zbawienia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA  (Mt 7,7-12)

Kto prosi, otrzymuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.

Itinerarium , , , , , , , ,

Comments are closed.