MIŁOŚĆ MAMY POD CELĄ

kazanie na wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej
środa 15 września 2010

Rozmawiałem z matką, której syn musiał być przewieziony do ośrodka terapeutycznego dla narkomanów. Inną spotkałem w sali widzeń w budynku aresztu.

Macierzyństwo, nie wątpię, jest radosnym i cudownym doświadczeniem, spełnieniem kobiecości. W macierzyństwo (i w rodzicielstwo) wpisane są jednak doświadczenia najtrudniejsze, z tych, jakie przechodzą ludzie. Może nawet miłość matki jest nadludzka, skoro nie anuluje jej w chwilach wstydu za swoje dzieci, w rozczarowaniach i przykrościach. Miłość matki nie ustaje w sali sądowej, nie cofa się spod drzwi więzienia, szpitala czy odwyku. I wtedy, gdy jest najtrudniej, gdy trzeba swoje dziecko odprowadzić na cmentarz.

Jeśli ktoś wątpi w miłość, niech przypomni sobie mamusię, mamę, matkę. Taki nietypowy dziś Dzień Matki, ale bardzo ważny, godny pięknej modlitwy za nią i ciepłego wspomnienia.

LITURGIA SŁOWA

(Hbr 5,7-9)
Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,

(Ps 31,2-6.15-16.20)
REFREN: Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim

Panie, do Ciebie się uciekam:
niech nigdy nie doznam zawodu,
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twe ucho,
pospiesz, aby mnie ocalić.

Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Wydobądź z sieci zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego:
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”.
W Twoim ręku są moje losy,
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie,
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie
na oczach ludzi.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa.

(J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

lub:

(Łk 2,33-35)
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Itinerarium , , , , , ,

Comments are closed.