DUCH WOLNOŚCI

Pamiętam, 2 czerwca 1979 roku, plac Zwycięstwa w Warszawie, milion, może więcej ludzi. Tuż przed Zesłaniem Ducha Świętego.

Kiedyś bodajże Nikita Chruszczow, szef Związku Radzieckiego, drwił i pytał: Ile dywizji ma Papież? Usłyszał, że żadnej, tylko kilkudziesięciu gwardzistów z południa Szwajcarii, ubranych w galowe mundury. Machnął ręką i dał sygnał, żeby dać sobie spokój.

Jeden żołnierz Watykanu, Jan Paweł II, stanął 31 lat temu na wspomnianym Placu i zawołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Była wtedy jeszcze NRD, CSRS, ZSRR. Były liczne garnizony wojsk radzieckich w Polsce. Nie sposób było otrzymać paszportu na wyjazd za granicę. Ta modlitwa o Ducha była wypowiedziana z wiarą. Za 14 miesięcy była Solidarność i 10 milionów odważnych, pełnych energii ludzi. Potem przyszedł 13 grudnia 1981 i noc, która wydawała się smutna i ostateczna – Stan Wojenny. Ale w czerwcu 1989 roku noc rozpierzchła się błyskawicznie. Rozpoczęła się Epoka Wolności, trudnej ale i pięknej.

Tej wolności mamy już 20 lat i 11 miesięcy. W latach 1918 (11 listopada) – 1939 (1 września) mieliśmy jej 20 lat i 10 miesięcy oraz 20 dni. W prostej matematycznej wyliczance wychodzi, że ostatni raz tak DŁUGO wolność w Polsce mieliśmy ostatni raz przed pierwszym rozbiorem w roku 1772! Od ponad 230 lat mamy najdłuższy okres wolności. Niesamowite!

Dlatego wierzę w moc Ducha Świętego i w to, że wszystko jest możliwe. Niech zstąpi Duch i odnowi wszystko! Wszystko rozpoczęło się od wiary i modlitwy jednego człowieka. Wiem to, słyszałem, uwierzyłem. Wszystko jest możliwe. Dzięki Duchowi, wierze i modlitwie.

LITURGIA SŁOWA

(Dz 19,1-8)
Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? – zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

(Ps 68,2-7)
REFREN: Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi
lub Alleluja

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie,
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany,
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu,
tak giną przed Bogiem grzesznicy.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

(Kol 3,1)
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

(J 16,29-33)
Uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.

Itinerarium , , , , , , , , ,

Comments are closed.