ZBAWIENNY ŁYK GORZKIEJ PRAWDY

Jeśli nie czujecie się grzesznikami, nie warto dalej czytać. Bo dziś piszę do grzeszników i o grzesznikach.

Nie jest wcale oczywiste, że czujemy się winni wobec Boga. Spotykam wielu ludzi zdziwionych, że Boga może obchodzić to, co robimy sami w ukryciu albo to, co dzieje się między nami a innymi ludźmi. I że jeszcze niektóre rzeczy wcale Mu się nie podobają.

Dopiero ktoś, kto uważa, że popełnił grzech, tzn. zrobił coś złego – sobie, ludziom, Bogu – pojmie też sens dzisiejszej Ewangelii. A ta mówi, że Bóg daruje winę, przebacza i zapomina, bilansuje na zero, oraz że oczekuje, abyśmy podobnie postąpili wobec ludzi, z którymi jesteśmy w konflikcie. Poczucie popełnionego zła (dla wierzących – grzechu), może dopiero zmotywować nas do pojednania z ludźmi.

Kwestię grzechu łatwo rozwiązujemy w kategoriach socjologii czy psychologii. „Wszyscy jesteśmy słabi. Nikt nie jest doskonały. Nie ma ludzi idealnych.” – przez porównanie z innymi, ze statystykami i obiegowymi opiniami, dajemy sobie prawo do czynienia zła (umiarkowanego, tak by nie popaść w konflikt z prawem) oraz prostego usprawiedliwiania się. „Jestem tylko człowiekiem. Nie robię tak złych rzeczy, jak inni. Niestety, zdarzyła mi się przykra historia.” – relacjonujemy psychologiczne oczywistości, po to, by przypadkiem nie wskazać na siebie, jako świadomego autora zła.

Skoro nie zaciągamy winy przed Bogiem, dlaczego mielibyśmy traktować ludzi szczególnie życzliwie? Należy im się „sprawiedliwość”, oczywiście rozumiana po naszemu, żadne tam „odpuszczanie zła”.

Tego typu gry z samym sobą możemy prowadzić do końca życia. Sumienie może ślepnąć, głuchnąć i zamarzać bardziej niż lody na Grenlandii. Podpowiem jedno, największą ulgę przynosi jednak choćby łyk gorzkiej prawdy o sobie przed Bogiem (i przed sobą samym). I ileż energii przebaczania ludziom ten gorzki łyk wyzwala!

LITURGIA SŁOWA

(Dn 3,25.34-43)
Powstawszy zaś Azariasz tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia: Nie opuszczaj nas na zawsze – przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela, Abrahama, sługę Twego, Izaaka, i Twego świętego – Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Jak całopalenia z baranów i cielców, i z tysięcy tłustych owiec, tak niech będzie dziś nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba! Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie!

(Ps 25,4-9)
REFREN: Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twoją Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

(Jl 2,13)
Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

(Mt 18,21-35)
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.