MNOŻENIE MIŁOŚCI

Módlcie się za tych, którzy was prześladują. To nie były słowa rzucone na wiatr, wydumane i zacne dictum, nad którym można się długo zamyślić.

Weryfikacja tych słów nastąpiła może w kilka miesięcy po ich wypowiedzeniu. Jezus przygwożdżony już do krzyża, mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Pół roku później, Szczepan, osuwając się na kolana, przygnieciony przez kamienie, na chwilę przed śmiercią, modlił się: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu!”.

Modlitwa za tych, którzy cię prześladują – byli, są i będą tacy – stawia między nami a prześladowcami samego Boga. Tylko w Nim i dzięki Niemu, można nadać sens konfliktowi, cierpieniu, a nawet śmierci.

Ta nowość w podejściu do życia jest początkiem praktyki cywilizacji miłości, zarzewiem odmiany postawy zemsty, rewanżu, odwetu, w postawę zgody, pojednania i nadziei nowej wspólnoty.

Kochanie wrogów(„miłujcie waszych nieprzyjaciół”), to także nowy wymiar życia w odniesieniu do ludzi. Pisałem kiedyś o potrzebie polskiego pojednania narodowego z Rosjanami. Ucieszyłem się z wizyty rosyjskiego Metropolity Hilariona w Polsce (od wczoraj) i przygotowywanym wspólnym dokumencie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego w Polsce. Dokument dotyczył będzie pojednania między Polakami i Rosjanami. To ważny krok, żebyśmy inaczej na siebie patrzyli i cieplej się traktowali, pomimo trudnej historii. A rozmowy toczyć się będą akurat dziś, kiedy czytamy słowa o kochaniu wrogów.

Kochanie wrogów, poprzedzone modlitwą za nich, czeka nas pewnie rzadko, to jakby specjalne okazje. Choć, jakbyśmy rzetelnie prześledzili swoje relacje, mielibyśmy może więcej impulsów do ożywienia tej miłości i modlitwy, niż z pozoru nam się wydaje.

Póki co, mnóżmy naszą miłość, to zawsze zbliża do Boga i owocuje nowym życiem.

LITURGIA SŁOWA

(Pwt 26,16-19)
Mojżesz powiedział do ludu: Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział.

(Ps 119,1-2.4-5.7-8)
REFREN: Błogosławieni słuchający Pana

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Będę Cię wysławiał prawym sercem,
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw,
abyś mnie nigdy nie opuścił.

(2 Kor 6,2b)
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

(Mt 5,43-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.