OPTYKA DLA ZAAWANSOWANYCH

Wydaje się nam, że widzimy. Dobrze i ostro. Kolory, bryły, kształty, łuki, zakola, skrzyżowania, niuanse mgieł i odcienie szarości.

W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Wiesz, ile nie widzisz? Nie widzisz przede wszystkim swojego szczęścia, piękna życia, cudowności ludzi. I oczywiście Boga, choć On jest najbardziej widoczny. Tak naprawdę, o wiele więcej nie widzisz, choć zdaje ci się, że jest inaczej.

Myślę o rzeczach prostych, zwyczajnych, przeoczonych codziennie, od takich przeoczeń zaczyna się gubienie głębszych wymiarów. Mało kto z nas widział, na przykład, aldrowandę pęcherzykowatą, choć – uwaga lublinianie! – parę kilometrów za miastem można ją dojrzeć. Tylko w kilku miejscach Polski da się ją znaleźć. A roślinka owa, niezwykła, potrafi zjadać komary a nawet małe rybki. Choć w gruncie rzeczy zwykła, wśród innych okazów flory nawet banalna. Niezwykła, bo jest genialnym znakiem Obecności.

Najwspanialsze widowisko z cyklu „Światło i dźwięk” widziałem któregoś wrześniowego ranka na gzymsach jednej ze starych kamienic w środku miasta. Światłem bawiło się poranne słońce, co rusz łaskocząc stare mury nowymi strumieniami jasności. Raz światło bledło, raz rozogniało się, raz niczym w efekcie spawacza iskrzyło się między zawijasami pod dachem. Dźwięk dawało grono jaskółek, sposobiących się, jak mniemam do odlotu. Ale cóż to było? Raz świergot, prawie sejmowy, potem chóralny terkot filharmoniczny, a jeszcze jakieś solowe arie wodewilowe i długie trele godne La Scali. Nie jestem poetą, nie ubarwiam, próbuję zapisać, co usłyszałem i zobaczyłem.

Czytam: Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich. Rozumiem, że potrzebujemy przejrzenia. Przejrzenia uszczęśliwiającego. Wiesz, że ludzie są dobrzy, piękni, bardzo solidarni, gotowi do szaleństwa poświęceń, życzliwi, serdeczni, ciepli, czuli i wspaniałomyślni? Odpowiesz – wiem, że ludzie są zdradliwi, zawistni, mali, pokrętni, aroganccy i chytrzy. Wiesz to, znasz liczne przykłady, życie cię wiele nauczyło. Potrzebujesz uzdrowienia oczu, uszu, przede wszystkim serca. Właśnie wtedy zobaczysz jacy są ludzie naprawdę, jaki jest Bóg, jak bardzo jest blisko i jak jest bezgranicznie Piękny i po brzegi pełen Miłości.

LITURGIA SŁOWA

(Iz 29,17-24)
To mówi Pan Bóg: Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym. Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Duchem zbłąkani poznają mądrość, a szemrzący zdobędą pouczenie.

(Ps 27,1.4.13-14)
REFREN: Pan moim światłem i zbawieniem moim

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia,
Abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.

(Mt 9,27-31)
Gdy Jezus przychodził, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, Synu Dawida! Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie! Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Itinerarium , , , , , , , , , ,

Comments are closed.