KILKU DAŁO SIĘ ZWIEŚĆ

Jezus nie miał szans w starciu z twardą strukturą starego świata. Zresztą przegra z nią pozornie na krzyżu. Prawda, dobroć, miłość, braterstwo, przegrały na Golgocie, wszystkie Boże ideały.

Paru ludzi dało się zwieść nauce głoszącej nowy świat, człowiekowi, który głosił niewiarygodne nowe idee braterstwa, szczęścia płynącego z miłości, człowiekowi, który łamał zasady, granice i najświętsze przykazania (szabat, prawo odwetu, rytualną czystość).

Bardzo się mylimy sądząc, że wszystko już o Jezusie wiemy, że poznaliśmy Ewangelię i że najbliżsi jesteśmy prawdzie. Bardzo się zdziwimy, jak wyrośnie pokolenie, które z hukiem zmiecie w imię Ewangelii, nasze pozornie piękne i szacowne formy cywilizacji. Pokolenie, które pozwoli się uwieść powabowi Ewangelii. My, niestety, jesteśmy z pokolenia podziwiających Ewangelię, ale budujących świat na kompromisie z władzą pieniądza i przemocy.

Każdy z nas musi sobie postawić pytanie czy nie porzucił Ewangelii, na rzecz tradycji (polskiej i katolickiej), jako takiej egzystencji (gdzie rozum usprawiedliwia i małe i większe odstępstwa od sprawiedliwości i prawdy) czy nowoczesności (gdzie to, co nowe, jest tylko słuszne).

Nie każdy porządek jest dobry, nie każdy spokój święty, nie każda (albo nawet rzadko która) władza godna szacunku, nie wszyscy mają rację (choćby po trochu), nie wszystko jest dobre (choćby w zarodku). W imię właśnie takich sloganów, zabijamy moc Ewangelii i porzucamy Jezusa. I nie pozwalamy się uwieść, i Jemu, i Ewangelii.

LITURGIA SŁOWA

(Jr 11,18-20)
Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina! Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.

(Ps 7,2-3.9bc-12)
REFREN: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam,
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy,
gdy zabraknie wybawcy.

Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości
i niewinności, która jest we mnie.
Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij:
Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.

Bóg jest dla mnie tarczą,
co zbawia ludzi prostego serca.
Bóg sędzia sprawiedliwy,
Bóg codziennie pałający gniewem.

(J 3,16)
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

(J 7,40-53)
Wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: Czemuście Go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się – każdy do swego domu.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.