WSZYSTKO A WIĘC I NIEDZIELNY ROSÓŁ

kazanie na VI Niedzielę Zwykłą
15 lutego 2009

Drugie czytanie zwykle nam umyka w trakcie liturgii mszy świętej, jeśli już pamiętamy cokolwiek to Ewangelię, ale też rzadko i krótko. Ewangelia nie jest niczym nowym dla nas.

Jak często wspominam, nie zmienia naszego życia, nie inspiruje, nie roznieca jakiegoś życiowego ognia. Wiadomo, kiedy należy ją odczytać, jest w kościele rozłożona na trzyletni cykl, bardziej uważni słuchacze wiedzą kiedy się spodziewać odpowiedniej perykopy.

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. To z drugiego czytania dziś. Jedna z ważniejszych fraz, jeżeli przyjmiemy ją za światło dla życia. W codzienności takie zajęcia, jak picie, jedzenie i spanie, odbieramy jako coś, co jeśli nas nie oddala od Boga, to na pewno nie zbliża do Niego. Tymczasem – powtarzam – jeśli nie jesteśmy z Nim w trakcie posiłków, zabaw, pracy, jazdy samochodem i pisania na komputerze, to nie spotkamy Go także w świętej liturgii i innych pobożnych zdarzeniach.

Będziemy dziś jeść i pić. Święte zajęcia, szansa na bliskość z Żywym Bogiem.

LITURGIA SŁOWA

(Kpł 13,1-2.45-46)
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem.

(Ps 32,1-2.5.11)
REFREN: Tyś jest ucieczką i moją radością.

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

(1 Kor 10,31-11,1)
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

(Mt 4,23)
Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

(Mk 1,40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Itinerarium , , , , , , , , ,

Comments are closed.