NIEKOŃCZĄCY SIĘ BIEG KU JUTRU

Jesteś dziś szczęśliwy? Jeśli odpowiesz, nawet po pewnym namyśle, że tak, to jesteś blisko Boga.

Przekleństwem naszych czasów jest to, że gonimy ciągle za czymś czy kimś, za jakąś przyszłą szczęśliwością. Nasze oczy i serca są gdzie indziej, nie tu i nie teraz. Wypatrujemy jakichś rzeczy – domów, samochodów, wymarzonych miejsc pracy, ale także książąt na rumakach i księżniczek w cudownych sukniach. Całe nasze szczęście dopiero nadejdzie! Jeszcze to czy tamto, jeszcze jedna rzecz, a potem jeszcze jedna.

Bóg, który się wcielił, zamieszkał między nami, nie ma dla nas innego szczęścia, jak to, którym jest ten czas, to miejsce, ci ludzie, te rzeczy, ta pogoda.

Drugi dzień grudnia tego roku. Twój najszczęśliwszy dzień, dla twoich szczęśliwych oczu. Nie daj się oszukać, że szczęście dopiero kiedyś nadejdzie. Oczywiście, możemy tak karmić się wizjami nadchodzącego dobra, piękna, miłości, aż po ostatni dzień naszego życia. I życie może stać się ucieczką ku jutru. Niekończącym się ściganiem mirażu.

Patrzę w twoje oczy. To moje szczęście. Zadzieram głowę ku chmurnemu niebu, to moje szczęście. Usłyszę muzykę, to moja radość. Poczuje dotyk twojej ręki. Smak pierwszej dziś filiżanki herbaty, kęs chleba. Bóg jest tu. Zawsze bliżej niż myślimy.

LITURGIA SŁOWA

(Iz 11,1-10)
I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

(Ps 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17)
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.

(Łk 10,21-24)
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

Itinerarium , , , , , , , , ,

Comments are closed.