PEŁNIA

17 czerwca 2006

W Ewangelii piękne jest również to, że nie odrywa nas od życia, deprecjonując to, co ziemskie, materialne i cielesne. Ewangelia rozgrywa się pomiędzy tym, co ziemskie i nieziemskie, materialne i duchowe, cielesne i pozacielesne. W Ewangelii uczestniczy cały człowiek, z wszelkimi wymiarami swojego istnienia.
W Ewangelii są kwiaty, ptaki, wesela i wino, pieniądze i obfite uczty, zagubiona drachma i zbłąkana owca, pływające łódki i rozhulane jeziora, zasypiający Jezus i Herod idiota.
Ale są też i opowieści o Tamtym Świecie, teoria miłości, wędrówka po relacjach między Ojcem i Synem i Duchem, opisy zabaw w niebie oraz skomplikowana droga do wzniesienia serca na poziom najwyższy.
W sumie, kiedy ją poznaję i pozwalam się jej przenikać, widzę siebie, jako Boży projekt na te kilkadziesiąt lat tutaj i dużo więcej tam. A w tym projekcie ważne są i dobre buty i mistyczne widzenie zastępów anielskich. Pełnia.

Itinerarium , , , , , , , , ,

Comments are closed.