21 czerwca 2004

“Taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.” Potrzeba właściwej miary w byciu z drugimi codziennie daje znać o sobie. Nie jest dobrze, gdy w imię głupio pojętej tolerancji nad uczynionym złem zalega milczenie. Nie jest również dobrze, gdy udowadnianie winy wiedzie do zmiażdżenia winnego. Upominać trzeba z miłością i kochać mówiąc prawdę bez “zmrużenia oka”. Oto miara właściwa.

Itinerarium , , , , , , , ,

Comments are closed.