POWIEDZ

Uczestniczysz – chcąc nie chcąc – w swoistym krwioobiegu myśli i słów.

Karmisz się myślami, które za pomocą słów i zdań, wpadną w twój duchowy krwioobieg ze szpalt gazet, z głośników i ekranów, z ust inny ludzi. To jest pożywka twojego ducha. Jest w niej dużo myśli (i niosących je słów) pustych, nieprawdziwych, nieważnych, złych i zbędnych. Pośród nich perełki niosące piękno, dobroć, prawdę, nadzieję i miłość. Stąd koniecznie stosuj filtr.

W tworzeniu tego krwioobiegu masz też swój udział. Stosuj zasadę namysłu – jaki skutek będą miały twoje myśli i słowa. Co zbudują? Kogo pocieszą? Komu przyniosą nadzieję? Jak objawią prawdę? Czy wpiszą się w trwały sens?

Aż do wieczora dane ci jest wprowadzać w ten krwioobieg wiele piękna, prawdy, dobra, miłości i nadziei. Dlatego nie daj się ponieść. Ponieś to, co najważniejsze.

Itinerarium , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.