WŁAŚCIWE DRÓŻKI

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami! Nie ma wątpliwości, że Jego drogi i ścieżki rozpostarte są wśród nas. Nie żadna droga mleczna, nie jakieś trasy rydwanów w przestworzach. Ale te ścieżki i dróżki, którymi już dziś szliśmy i którymi jeszcze pójdziemy. Jego drogi, od czasu Wcielenia, to nasze ludzkie drogi. Jezus nadeptał się na palestyńskich drogach tyle, że bez wątpienia wiemy, że i po naszych chadza.
Recepta na chodzenie drogami Jezusa jest prosta: idź tam, gdzie Cię miłość posyła. Gdzie Cię posyła dziś?

Itinerarium

Comments are closed.