W KAŻDEJ CHWILI

Słuchaj i patrz uważnie. Nie ma dni bez znaczenia. Nie ma nijakich godzin ani nawet chwil bezużytecznych. A przypadki istnieją tylko w życiu leniuchów.

Misterium życia rozgrywa się zawsze tu i teraz. Uśpieni monotonią zajęć i powszedniością zdarzeń, przeoczamy ważne chwile nawiedzeń. Niedosłyszymy pieśni objawienia, które płyną w każdej minucie nieprzerwanym strumieniem, abyśmy doznali oświecenia.

Nie ma dwóch światów. To właśnie tu w tym naszym świecie są subtelnie rozpostarte nici wieczności i najgłębsze rdzenie rzeczy. Jak się to odkryje to i miłość jest cudem i nawet poranna kawa pachnie bliskością Boga.

Itinerarium

Comments are closed.