NIEPOJĘTA

Postępujcie drogą miłości. Hasło, które narzeczeni mają na kartkach wymaganych do zawarcia ślubu i którego niemal nie zauważają. Wydaje im się, że nie muszą niczego dowiadywać się o miłości, że miłością jest to, co oni przeżywają, że mają miłość, na zawsze.

Kto przestaje się uczyć miłości, ten ją traci i nie kieruje ona jego życiem. Ponieważ miłość jest niepojęta i nieskończona, każdy dzień jest dla niej szansą i próbą. A każdy stracony dzień zubaża nas w człowieczeństwie, które rośnie przez miłość.

Więc i dzisiaj dane nam jest uczyć się miłości. Po to, aby nasze kroki nie szły którędy indziej niźli drogą miłości. To samo dotyczy myśli, słów i wszelkich gestów.

Nie zapomnij o tym.

Itinerarium

Comments are closed.