SŁUCHANIE

Szum samochodów ? Kroki pod oknem ? Komputer ? Dźwięk telefonu ? Odgłos znajomego, który mówi do kogoś ? Dzwon ? Radio ?

Istnieje pokusa, aby włączyć się w kakofonię dźwięków i głosów, które produkuje od rana świat. Żeby poczuć się twórcą gwaru, symfonii życia. Ale życie polega na słuchaniu! Słuchanie daje zrozumienie najważniejszych wymiarów życia, jest biletem wstępu do tajemnic, które objawione są tylko nadstawiającym uważnie uszu.

 

Itinerarium

Comments are closed.