NIE MA CHWIL CONSTANS

Co mamy do zrobienia dzisiaj? Niewiele – porządnie spełnić swoje obowiązki, nie zapomnieć o przyjaciołach, rozsiewać dobro ustami i rękami, pomodlić się za bliskich oraz za załamanych. Zadzwonić. Zaesemesować. Zamailować.

I pamiętać, że w każdej chwili, przez każdy trud myślenia, mówienia i działania, nadajemy kształt światu. Nie ma chwil constans. Każda albo przechyla świat ku zwycięstwu cywilizacji miłości albo ku chaosowi walczących ze sobą egoizmów.

Itinerarium

Comments are closed.