na Pasterkę

Wiele jest dróg zbawienia. Pszczoła się zbawia miody lipowe i akacjowe zbierając, nie mówiąc o zdrowie niosącym kicie. Sójka ma zadanie inne, konieczne do zbawienia, musi wrzeszczeć co sił jak widzi obcego w lesie, ostrzegając przed niebezpieczeństwem (nie darmo zwą ją strażniczką lasu). Śnieg ma być biały, krople deszczu przeźroczyste, a szron szklisty.

Człowiek, przypomnijmy tej nocy, ma rosnąć i rosnąć. Wyrasta z ziemi, a ma dosięgnąć nieba. Człowiek rośnie przez łzy ale jeszcze bardziej jak się szczerze śmieje. I przez szukanie prawdy rośnie człowiek. Przez śmiałe marzenia, dalsze niż koniec wszechświata. Rośnie  bardzo jak ma czas dla innych, jak im daje swoje siły, energię, pieniądze i całe serce. Przy kutii świątecznej i makowcach człowiek także rośnie, bo ładny brzuch zbawieniu się nie sprzeciwia.

Najbardziej człowiek rośnie, jak wierzy w miłość i wedle niej dni i noce układa. Bo jak coś z miłości się myśli, mówi czy robi, to na pewno jest to po Bożemu i jeszcze wieczność przyprowadza.

Wszystkim Wam, czytelnikom i słuchaczom Itinerarium, Waszym Rodzinom i Bliskim, życzę, abyśmy umieli być ludźmi. Kto człowiekiem się staje, naśladuje Boga i ma zbawienie na bank.

 

Ks. Mietek Puzewicz

 

Zapraszam także do słuchania krótkich kazań na pierwszy i drugi dzień Świąt na www.itinerarium.pl .

LITURGIA SŁOWA

(Iz 9,1-3.5-6)

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

(Ps 96,1-3.10-13)

REFREN: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach
wykrzykują z radości

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według prawdy.

(Tt 2,11-14)

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

(Łk 2,10-11)

Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

(Łk 2,1-14)

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

Itinerarium , , , , , , , , , ,

Comments are closed.