TAMTE SIERPNIE

Polskie sierpnie są bardzo ładne. Ten z 1920 roku przyniósł zwycięstwo nad bolszewikami i powstrzymał ich przed splądrowaniem Europy.

Ten z 1980 roku dał światu solidarność i powiew wolności Wschodniej Europie. Jest za co Bogu dziękować, od jutra szczególnie za dary sierpniowe. I jest czym się cieszyć, spoglądając w historię.

Mam taką małą sierpniową nadzieję, wyrosłą z tej sprzed 30 lat. Nadzieję, że mniej się będziemy kłócić i walczyć ze sobą, że może zechcemy 30-letniej solidarności dać nowe ubranie, że może uwierzymy bardziej w miłość zwykłą, szlachetną, prostą i uszczęśliwiającą.

Pamiętamy o Tamtych Sierpniach, aby teraz było święto, a w przyszłości zwycięstwa dobra, solidarności, pokoju. Te sierpniowe nadzieje w nas rosną, a jeśli zadbamy o nie, ci, co po nas przyjdą, zerwą najlepsze owoce.

Itinerarium , , , , , , , , ,

Comments are closed.