RED BULL I SKRZYDŁA

Z roku na rok czujemy upływ czasu i napór wszystkiego, co nienajlepsze. Mimo, że do starości mamy jeszcze trochę, albo nawet sporo, nadejdzie.

Od dziś przez kilka dni czytać będziemy w Ewangelii zapis dialogu Nikodema z Jezusem. Wczytując się w ten zapis, widzimy przepoczwarzanie się (sic!) starca w nową istotę. Naprawdę warte uwagi.

Na początek Nikodem słyszy coś w rodzaju: Red Bull doda ci skrzydeł! Fruwających po wypiciu jakiegoś energizera widzimy oczywiście tylko w reklamach, normalnie raczej potrzebujemy przynajmniej lotni.

Trzeba wam się powtórnie narodzić. Jasne, raz ciach i już! Wiadomo, że to bajka albo reklama. I Nikodem to wie – Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?

W tym momencie Jezus rozpoczyna grę na wyobraźnię z Nikodemem. Padają słowa, które poniekąd nie mają wiele wspólnego z sednem pytań nocnego gościa Jezusa. Najpierw: jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego, a potem – Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

Nikodem przyszedł wyraźnie z pragnieniem potwierdzenia boskości Jezusa i uzyskania jakiejś prostej porady jak się zbawić, żyć wiecznie i być szczęśliwym. Coś w rodzaju – zażyj pięć razy taką tabletkę, popij wywarem z ziół, pobiegaj w sosnowym lesie, będzie dobrze (i proszę opłatę za poradę uiścić w kasie …).

Tymczasem Jezus, poprzez grę na wyobraźni, próbuje pokazać Nikodemowi Inny Świat, do którego wiedzie akt Ponownego Narodzenia, czyli przejścia. Możemy uporczywie trzymać się swoich wyobrażeń, budować jakieś małe szczęścia w obrębie tego, co się kończy, nazywając szczytem ludzkich możliwości coś, co jest łatwo obliczyć. Wiatr, który wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża, symbolizuje ryzyko nowego życia, nieskrępowanego ramami „musisz”, „wypada”, „oczywiście”.

Wszystko jednak zaczyna się od wyobraźni, możesz zacząć od Red Bulla, możesz zacząć od śmielszej modlitwy, dłuższego spaceru, czegokolwiek.

Jest nowe życie, znacznie bliżej niż myślisz. Od teraz.

LITURGIA SŁOWA

(Dz 4,23-31)
Piotr i Jan uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

(Ps 2,1-2.4-5.7-8)
REFREN: Błogosławiony, kto zaufał Panu

Dlaczego się burzą narody,
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi
i władcy spiskują wraz z nimi
przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi.

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa.
A potem do nich mówi w gniewie swoim
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę.

Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: „Ty jesteś moim Synem,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody
i krańce ziemi w posiadanie Twoje”.

(Kol 3, 1)
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

(J 3,1-8)
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.