Tag Archives: załamać się

LEK NA DEPRESJĘ

Środa 6 kwietnia 2011   Podążając za Ewangelią czytaną w Wielkim Poście, zauważyć można rosnące opuszczenie Jezusa, którego apogeum nastąpi w Ogrójcu i na Golgocie. Elity żydowskie podejmują [..]

Itinerarium , , , , , , , , , , , ,

POST JAK GROCH O ŚCIANĘ

Post. Dziś nadobficie o nim w liturgii słowa, z najbardziej genialną wizją Izajasza. Problem pewnie w tym, że te słowa nie docierają dziś do słuchacza lub czytelnika. Docierają [..]

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , ,

NOWE RZECZY

kazanie na VII niedzielę zwykłą 19 lutego AD 2006 Nie wspominajcie wydarzeń minionych. Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Dobrze słyszeć takie słowa. [..]

Itinerarium , , , , , ,

NIE ŁAM SIĘ!

Zob. czytania na dziś. Kazanie na niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia AD 2006 – Gdyby wszyscy ludzie, albo przynajmniej większość, chcieli się skrzyknąć, można byłoby rozwiązać wiele problemów [..]

Itinerarium , , , , , , , , , ,