Tag Archives: religijni

OBŁÓCZYNY

kazanie na niedzielę Chrztu Pańskiego Tkwimy w pewnej wygodnej iluzji. Wyrastamy w zwyczajach chrześcijańskich, tradycji przepełnionej odniesieniami do Ewangelii, języku, który konotuje religijne znaczenia. Z tego rodzi się [..]

Itinerarium , , , , , , , , , ,