PAN BÓG W ŻYCIORYSIE

Kazanie na Pierwszą Niedzielę Adwentu
28 listopada 2010

Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Za dwadzieścia siedem dni ogłosimy, że Chrystus się narodził. Będą Święta i wszystko, co w związku z tym przygotujemy. A Chrystus? Najprawdopodobniej poświętujemy bez Niego lub obok Niego.

Wezwanie do przebudzenia, do powstania ze snu, w czasie kiedy sen jest tak miły, noce bardzo długie, jest już trudne w wymiarze czysto fizycznym. W sferze ducha, gdzie trwamy we śnie latami, przebudzenie jest jeszcze trudniejsze.

Na ogół nie kwestionujemy, że jest Bóg, na wszelki wypadek. Dajemy Mu trochę miejsca w naszym życiu, jest modlitwa, msza święta, spowiedź, inne formy pobożności. Ten Adwent i Święta na jego koniec, mogą przejść bez wpływu na nasze życie. I pewnie tak będzie dla większości z nas.

Bóg chce wejść w nasze życie, w nasz życiorys. To jest Jego propozycja, i tak jak przed dwoma tysiącami lat, tak i teraz, można Go przyjąć, można odrzucić. Z Jego strony, jest to propozycja. Piłka jest po naszej stronie, czas na nasz ruch. Nie ma tu sytuacji przymusu, jest wybór, decyzja.

Mamy Adwent, nie pierwszy, pewnie nie ostatni. Czy potraktujemy propozycję bliskości Boga poważnie? Czy zdecydujemy się na bliskość z Nim, co może zaowocować wielkimi zmianami w naszym życiu? Kiedy wybieramy bliskość z Bogiem, jest ryzyko zupełnie nowego życia. Tam, gdzie Bóg, tam i nowe rzeczy.

Pytanie o obecność Boga w naszym życiorysie jest najważniejsze. Jego działanie i prowadzenie zapewnia zbawienie. Możemy ocaleć na zawsze, przyjąć dar szczęśliwego, niekończącego się życia, w nowym, przemienionym ciele. Tylko inaczej jak przez Boże wejście w nasze życie nie osiągniemy tego. Życie, szczęście, wieczność, to są Boże treści, które On wnosi wraz ze Sobą.

Jest Bóg? Jest w Twoim życiu? Twoje życie jest kształtowane przez Niego? Idziesz za Nim? Nadszedł czas odpowiedzi na te pytania. Oczywiście tylko dla tego, kto nie boi się stanąć wobec najważniejszych spraw. Przebudzenie, o którym dziś słyszymy, dotyczy odwagi postawienia sobie istotnych pytań. Każde z tych ważnych pytań stawiaj sobie z pamięcią, że Bóg, Który Przychodzi, jest Bogiem, który bezgranicznie i niezmiennie Cię kocha. I który dla Ciebie chce wnieść zbawienie w twój życiorys.

Ważne pytania i próby odpowiedzi będą treścią tegorocznej adwentowej drogi w Itinerarium.

LITURGIA SŁOWA

(Iz 2,1-5)
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

(Ps 122,1-2.4-9)
REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Tam wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na braci moich i przyjaciół
będę wołał: „Pokój z tobą”.
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
modlę się o dobro dla ciebie.

(Rz 13,11-14)
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

(Ps 85,8)
Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.

(Mt 24,37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.