MSZA W ŻYCIU

Pomyślałem sobie, że jedną z ważniejszych przyczyn dystansu młodych wobec mszy świętej i celebracji liturgicznych, są poważne braki w doświadczeniu życiowym.

Jeżeli w życiu codziennym zabraknie ofiarowania, uwielbienia, sensownej liturgii słowa, momentów przeistaczania, język i znaki liturgii staną się dość odległe i niezrozumiałe.

Jednym słowem, jak mszy świętej nie ma w życiu, nie będziemy chcieli jej także w kościele.

Itinerarium , , ,

Comments are closed.