PATRZEĆ W NIEBO

21 czerwca 2006

Dziś, o 14:26, na Lubelszczyźnie może wcześniej trochę, przyjdzie na niebie lato. Nowa pora roku. Jedna z prefacji mszalnych tę zmianę przypisuje (patrz niżej) ingerencji samego Boga. Możemy bardzo się wysilać – fizycznie czy mistycznie – aby jakoś chwycić Boga za nogi. Przeważnie łapiemy własne myśli i złudzenia. Dziś istotą Itinerarium jest po prostu spojrzenie na niebo. O czternastej dwadzieścia sześć. Lub o którejkolwiek innej godzinie.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Bardzo serdecznie polecam i zachęcam do współpracy przy letnim „Brzegu Tajemnicy”.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.