GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ

15 grudnia 2005

Coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? W pałacach przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach.
Nowość Ewangelii zapowiadała już nietuzinkowa postać Jana Chrzciciela. Był inny, w ubiorze, stylu życia i mowie. Był wysłańcem, który torował drogę. Prawdziwy powiew nowego świata przyszedł wraz z dziełem i nauką Jezusa. Jan był najbliżej misji Jezusa, rozpoczął ją poprzez zapowiedź.
Boje się, że dziś chrześcijanie zlewają się z całą współczesnością, gubiąc swoją tożsamość i upodabniając się przez przyjmowanie standardów nowoczesności do wzorców dominujących (kiepskich) trendów kultury. Nawet, sądzę, wpływ kultury jest tak silny, że właściwie ona deformuje chrześcijaństwo. Przykładem jest choćby poświęcenie kaplicy w obrębie centrum handlowo-rozrywkowego w Katowicach.
Grozi to jednakże każdemu z nas – w imię spokoju, bycia trendy i cool – Ewangelia na okazje wyjątkowe i odświętne. Poza tym, normalne, przeciętne życie współczesnego człowieka. Przesiąkamy aromatem świata, nie zaprawiając go zbawiennym zapachem miłości, objawiającej samego Boga.
Jeśli już jesteś blisko istotnej decyzji, że to Bóg ma być moderatorem twojego życia, że jednak warto zaryzykować nową drogę, przyjmij słowo pełne pociechy:

Góry mogą ustąpić
pagórki mogą się zachwiać
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie

Póki choć w jednym sercu tli się pewność Bożej miłości, całą historia powróci do Boga.

Itinerarium , , , , , , , , , ,

Comments are closed.