NOWY DOM

1 grudnia 2005

Czy nie jest za późno, żebyś zbudował dom? Przecież już stoi ileś tam lat! Może teraz sensu nie ma kusić się o nowy projekt? Może sięganie do fundamentów to strata czasu i energii? Jakiś mit, który każe zaczynać od nowa i jeszcze raz? Dom na skale? Dom na piaskach ruchomych?
I jeszcze Izajasz, który dokłada: On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze, bo Pan jest wiekuistą skałą!
Dopóki głosu wzywającego do przyjrzenia się swojemu domowi nie potraktujesz jako chwytliwego przysłowia, które wraca co rok przy okazji Adwentu, możesz jeszcze przyjrzeć się konstrukcji swojego życia. Tak, możesz zacząć jeszcze raz. Wedle zasady współpracy: On daje słowo, Ty wypełniasz. On ma projekt, ty współpracujesz i budujesz. Dziś powiesz: e, tam, wezbrane potoki i wichry… Poezja!
Masz nowy miesiąc, nowy czas. W sam raz na nowy projekt! Pod tytułem Życie, mój Dom.

Itinerarium , , , , , , , ,

Comments are closed.